CARE BAG - För byggavfall och grovsopor

Adobe Flash Player
köp säckarna hos er lokala
bygghandel.

Se prislista här
efter ni fyllt säckarna så hämtar vi dom inom 5 dagar.

Läs om våra tjänster

Så här fungerar CARE BAG säcksystem

Köp säckar från din
återförsäljare.

Ställ upp säckarna
inom räckhåll för våra
kranbilar.

Ring oss när
säckarna är fyllda, så

hämtar vi!

Avfallet vägs, sorteras
och omhändertas.

Vi skickar en
specificerad faktura.

MER FAKTA OM CARE BAG SÄCKSYSTEM

Viktigt att veta!

Miljöfarligt avfall och elavfall måste
utsorteras. Hushållssopor tar vi inte emot, annars kan du kasta allt i din CARE BAG.
Nu finns vi i Borås!

Ett stort samarbete har inletts med Holgers
Stugmaterial.